Hotline: M.84+0369807883 - T.84+02043660000 Email: alphagreenvina@gmail.com

Introduction

Introduction

Kể từ khi thành lập năm 1983, công ty đã phát triển thành một nhà sản xuất chuyên nghiệp với công nghệ ép phun hai màu và khuôn hai màu thông qua sự hỗ trợ không ngừng. Chúng tôi tiếp tục cải thiện chất lượng và hiệu quả thông qua đổi mới công nghệ trên tinh thần vượt qua chính mình. Để đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng. Mục tiêu là trở thành một doanh nghiệp siêu hạng trong lĩnh vực công nghệ đúc hai màu và khuôn hai màu.

Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ luôn chú ý và hỗ trợ sự phát triển của chúng tôi.

Copyright © 2019 Alpha Green Tech Vina. All rights reserved