Hotline: M.84+0369807883 - T.84+02043660000 Email: alphagreenvina@gmail.com

Contact

(Tiếng Việt)

Chi nhánh miền bắc

CÔNG TY TNHH ALPHA GREEN TECH VINA

Địa chỉ: Số 1, ngõ 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0866 656 204

Hotline: 0866 656 204

Email: daeunksc@naver.com

(Tiếng Việt)

Chi nhánh miền trung

CÔNG TY TNHH ALPHA GREEN TECH VINA

Địa chỉ: Số 1, ngõ 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0866 656 204

Hotline: 0866 656 204

Email: daeunksc@naver.com

(Tiếng Việt)

Chi nhánh miền nam

CÔNG TY TNHH ALPHA GREEN TECH VINA

Địa chỉ: Số 1, ngõ 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0866 656 204

Hotline: 0866 656 204

Email: daeunksc@naver.com

(Tiếng Việt)

Chi nhánh nước ngoài

CÔNG TY TNHH ALPHA GREEN TECH VINA

Địa chỉ: Số 1, ngõ 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 036-9807-883 

Hotline: 036-9807-883

Email: alphagreentechvina@gmail.com

Gửi thư liên hệ – yêu cầu tư vấn – hỏi đáp thắc mắc

Copyright © 2019 Alpha Green Tech Vina. All rights reserved