Hotline: M.84+0369807883 - T.84+02043660000 Email: alphagreenvina@gmail.com

소개

알파그린테크 비나 (ALPHA GREEN TECH VINA ; AGTV) 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

당사는 1983년도 대인프라스틱으로 설립되어 주)디피엠테크로 전환되었고 베트남에 AGTV로 진출하게 되었으며 이중사출금형제작, 성형의 특화된 기업으로 지금은 후공정 (SPRAY 진공증착등 조립의 원 스톱 생산시스템을 갖추고 본사에서는 현대 기아차, 삼성전자, 타이코등 세계 초일류 기업에 제품을 공급하고 있스니다. 베트남에서도 사회에 꼭 필요한 기업으로 성장하기 위해 정성을 다하고 신뢰를 받도록 최선을 다하겠습니다.

여러분의 적극적인 성원을 바랍니다. 감사합니다.

대표이사 김종국

 

 

 

 

 

뉴스

Hiện thực mục tiêu tiết kiệm dễ dàng hơn với các ứng dụng công nghệ 4.0

11/10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum sodales laoreet. Nunc a ex blandit, ...

Hiện thực mục tiêu tiết kiệm dễ dàng hơn với các ứng dụng công nghệ 4.0

11/10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum sodales laoreet. Nunc a ex blandit, ...

Hiện thực mục tiêu tiết kiệm dễ dàng hơn với các ứng dụng công nghệ 4.0

11/10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum sodales laoreet. Nunc a ex blandit, ...

파트너

Copyright © 2019 Alpha Green Tech Vina. All rights reserved